Симплока

Визначення в літературній енциклопедії

Симплока

Поєднання анафори з епіфорою.