Поетичний ритм

Визначення в літературній енциклопедії

Поетичний ритм, або Мовний ритм

Рівномірне чергування однорідних мовних одиниць, які називаються ритмічними одиницями. Найменша одиниця поетичного ритму склад, головна вірш (тобто рядок).