Біографія

Визначення в літературній енциклопедії

Біографія

Розповідь про життєвий шлях людини, найчастіше в зв’язку з важливими суспільними подіями того часу, коли вона жила.

Біографії великих політичних діячів, активних учасників революційних подій і визвольних воєн, у наш час героїв праці, вчених, митців і письменників мають велике пізнавальне і виховне значення. Чимало уваги приділяють літературознавці вивченню біографій видатних діячів літератури.

Знання біографії письменників допомагає з’ясуванню характеру і змісту їх творчості. Наприклад, ознайомлення із важким життєвим шляхом А. Тесленка дає змогу краще зрозуміти й епоху, в яку він жив, і тематику, і журливий тон розповіді, і трагічний зміст багатьох його оповідань. Біографи таких діячів літератури, як М. Чернишевський, Т. Шевченко. І. Франко, М. Горький, М. Островський, О. Бойченко та ін. мають дуже багато повчального. Вони вчать жити, трудитися й боротися за щастя народу, викликають патріотичну гордість за нашу Вітчизну, свідчать про віковічну дружбу і єднання російського й українського народів та їх культур, збагачують знаннями про минуле й сучасне. Т. Шевченко справедливо писав у одному автобіографічному листі: "Історія мого життя становить частину історії моєї батьківщини". Жахи життя трудової людини в епоху самодержавно-кріпосницької системи і мужність боротьби передових людей проти неї в біографії Т. Шевченка виступають особливо яскраво.

Біографією називають також життєвий шлях персонажа літературного твору. В залежності від ідейних завдань, місця і значення в творі, а також жанру твору, письменники подають чи розгорнені біографії персонажів, чи тільки окремі біографічні відомості.