Бібліографія

Визначення в літературній енциклопедії

Бібліографія

Допоміжна по відношенню до всіх наук, в тому числі й до літературознавства, дисципліна, що займається веденням обліку друкованої продукції, складанням систематизованих покажчиків, списків і оглядів літератури з окремих питань. Цю роботу виконують книжкові палати, наукові бібліотеки, бібліографи і кожен вчений відповідно до своїх наукових інтересів. Відомості про нові книги подаються в періодичних виданнях "Книжная летопись", "Літопис українського друку" та ін. Найосновніші бібліографічні відомості з важливих питань вміщуються в енциклопедичних словниках та в монографічних роботах. У післявоєнний час на Україні була зроблена спроба видання зведеного "Словника української літератури" (про письменників Радянської України). Вийшли бібліографічні довідники про окремих письменників: Івана Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Павла Тичину та ін. В бібліографічних довідниках подаються основні відомості про книгу: автор, назва, характер книги, назва видавництва, рік і місце видання, кількість сторінок, ціна, тираж.

Бібліографією називають ще відділи в журналах, альманахах і газетах, де рецензуються нові книги й твори чи подаються короткі відомості про них.

У наукових дослідженнях в кінці часто подаються списки використаної дослідником літератури, які теж називаються бібліографією.