Абстракціонізм

Визначення в літературній енциклопедії

Абстракціонізм

Абстрактне чи безпредметне мистецтво (від лат. abstrahere — віддаляти, відволікати)

Абстрактне мистецтво свідомо віддаляється від об’єктивної реальності, вдається до безглуздих комбінацій кольорових плям, об’ємних форм, штрихів, ліній, твердячи, ніби цей хаос виражає якісь емоції. У деяких випадках абстракціоністи досягають певних зовнішніх декоративних ефектів. У більшості ж їхніх творів суб’єктивна сваволя художника межує з антиестетичною мазаниною, яка виходить за межі мистецтва.

Французькі абстракціоністи називають ще цей "стиль" ташизмом (від фр. tacher — бруднити, плямувати).