Ізосинтаксизм

Визначення в літературній енциклопедії

Ізосинтаксизм

(від гр. isos — рівний і syntaxis— складання)

Сумірність віршових рядків у вільному вірші, побудована на вживанні аналогічних синтаксичних одиниць (синтагм), які й утворюють ритм вірша.