Ізосилабізм

Визначення в літературній енциклопедії

Ізосилабізм

(від гр. isos — рівний і лат. syllaba — склад)

Рівноскладовість, поділ вірша на ритмічні одиниці, рівні між собою за кількістю складів (див. силабічне віршування, яке й побудоване на принципі ізосилабізму).