Ізометризм

Визначення в літературній енциклопедії

Ізометризм

(від гр. isos — рівний і metron — міра)

Рівномірність, характерна для силабо-тонічної системи віршування і побудована на однаковій кількості стоп у віршових рядках. Коли кажуть, що вірш написаний чотиристопним ямбом, це значить, що в кожному рядку цього вірша чотири стопи (ямби), що він ізометричний, на відміну від вольного вірша, в різних рядках якого буває різна кількість ямбів і який називають гетерометричним.