Плуг

Визначення в літературній енциклопедії

Плуг

Ініціатором створення і головою "Плугу" був С. Пилипенко, його активними членами — А. Головко, А. Панів, І. Сенченко, Г. Епік, І. Кириленко, О. Копиленко, Д. Гуменна, П. Панч, І. Шевченко, В. Гжицький, П. Усенко та інші.

З квітня 1922р. плужани ухвалили "Платформу ідеологічну і художню", де наголошували, що "революційно-селянська творчість плужан має бути скерована насамперед на організацію свідомості широких селянських мас і сільської інтелігенції в дусі пролетарської революції".

Позитивним в діяльності "Плуга" було те, що він орієнтував письменників на глибинний і драматичний матеріал життя українського села, суттєво доповнюючи таким чином однобічно-індустріальну і часом наївно-"пролетарську" орієнтацію інших літорганізацій, допомагав знайти своє місце в літературі обдарованій селянській молоді.

Негативним в діяльності організації було те. що плужани намагались обмежити й регламентувати "революційним просвітництвом" підхід письменника до тлумачення та обробки матеріалу, свідомо надавали творам максимальної простоти й доступності форми, брали курс на масовість літератури.