Колізія

Визначення в літературній енциклопедії

Колізія

Зіткнення протилежностей (інтересів, переконань, мотивів, окремих осіб), джерело конфлікту та форма його реалізації у художньому творі.