Тип

Визначення в літературній енциклопедії

Тип

Образ-персонаж, в якому-відбиваються риси характеру, спосіб мислення, світоглядні орієнтації певної групи юдей або нації, а він при цьому залишається яскраво індивідуальним, неповторним.