Стиль

Визначення в літературній енциклопедії

Стиль

1. Сукупність мовних прийомів для вираження тих чи інших ідей, думок. 2. Сукупність усіх виразних засобів — мовних, композиційних, жанрових, вживаних для втілення змісту твору (наприклад, стиль класицизм).

Сукупність ознак, які характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру письменника. Поняття стилю сьогодні є багатогранним. У літературознавстві також спостерігається багатозначність цього поняття. Дослідники розглядають:

— стиль доби; стиль напряму й течії;

— стиль письменника і стиль певного періоду його творчості; стиль твору і стиль його окремого елемента.