Порівняння

Визначення в літературній енциклопедії

Порівняння

Троп, який полягає у зіставленні одного предмета з іншим для того, щоб глибше розкрити, яскравіше змалювати його.