Переказ

Визначення в літературній енциклопедії

Переказ

Подібне до легенди усне оповідання про видатні події минулого, але більш достовірне, ніж легенда.