Реп'ях

Павло Глазовий

Жив та був собі реп'ях,
Що носився на вітрах.
Побував він на собаці,
Перебрався на кота,
Потім якось причепився
Бугаєві до хвоста.
А бугай хвостом
як двинув,
Реп'яха угору кинув.
Політав реп'ях півдня,
Доки знову опинився
Аж на гриві у коня...

Реп'яхи такі двоногі
Ще живуть і в наші дні:
Раз його з посади скинуть,
Другий раз коліном двинуть,
А він знову — на коні.