Гойдання

Галина Кирпа

Вітер гойдає берізку.
Берізка гойдає пташку.
Пташка гойдає пісню.

Квітка гойдає метелика.
Метелик гойдає травичку.
А кого травичка гойдає?

Со-няч-но-го зай-чи-ка,
що боїться лоскоту
і втікає в кущі.