Переджнив'я

Василь Голобородько

Сизими хвилями жито
Розходиться з краю в край,
Сонцем липневим облите
Б'ється в зелений гай.

Медом і липою пахне
В стиглім колоссі зерно.
Скоро, вже скоро в комбайни
Бризне рікою воно.

Жита вродило багато,
Тільки б зібрати учас,
І проспіваються хати
Наскрізь піснями у нас.