Скоромовки

Олександр Виженко

Грізний Гриз віз груз та й загруз.

Груз-гарбуз грізний Гриз згриз…

та й пішов собі далі.

***

Турок-Рурок ніс сім курок; курки турка-Рурка турнули, тропаком в терни чкурнули.

***

Кішечка-виніженочка між іншим на манежі маніжно мружилася на мережкового живжика.

***

Гулька-Кулька вигулькнула з люлі, в ляльки Гальки люльку злюмрала, знову в люлю гулькнула.

***

Замарилося химерику забузанити-заґедзелити роздебендю.

***