Адам Міцкевич

Біографія стисло

  • Міцкевич Адам
  • Міцкевич Адам
  • Міцкевич Адам
  • Міцкевич Адам

Міцкевич Адам

(1798-1855)

Відомий польський поет, який став родоначальником польської літературної мови. Ідеї свободолюбства юнакові були прищеплені ще в батьківському домі, а згодом — в університеті. Перші його твори — "Анеля", "Демосфен" — демонструють вольтер'янські настрої, в них звучить віра в прогрес, мрія про краще життя. Міцкевич стає активним учасником визвольного руху в Польщі, зазнає переслідувань, ув'язнень, вигнання з рідної землі.

Балади Міцкевича — це ода вільному життю народу; теми балад розвиває поет надалі в поемах "Гражина", "Дзяди". Роки заслання, коли він буває в Криму, в Одесі, Петербурзі, стали роками створення ним кращих ліричних творів. У Росії 1826 року виходить книга "Сонети", 1834 року Міцкевич опублікував поему "Пан Тадеуш", яку називають "енциклопедією польського життя". Поезія Міцкевича була популярною за життя поета, і зараз вона залишається одним з кращих здобутків польської літератури.