Що таке умовність зображення, художній простір і час?

Відповідь на контрольне запитання

Прокоментуйте ці поняття, аналізуючи роман "Майстер корабля".

Умовність зображення – це нетотожність реальності і її зображення в літературі і мистецтві. Письменник, змальовуючи світ і людину в художніх образах, ніколи не стверджуватиме, що вони повністю відповідають якимось реальним обставинам чи людським характерам. Художній час і простір змальовані й відтворені в літературному творі як характеристики світу. Художній час може моделюватися письменником довільно, з чисельними зміщеннями, пропусками. У межах одного твору може співіснувати кілька часових площин.

Романтична умовність "Майстра корабля" зумовлює довільну композицію твору, розширення меж часу й місця дії. У романі взаємодіють різні часові площини. Для письменника головним був не перебіг подій, а вир людських емоцій та почуттів. У творі події зображено не в логічній послідовності, а в їхній розкутості, асоціативності. Автор розбудовує твір на очах у читача: він використовує прийом гри з часом і простором – оповідь ведеться сивочолим То-Ма-Кі з віддалі 1970-х. Для такої ретроспекції – погляду назад, у дні молодості, – письменник вибрав поєднання спогадів, коментарів синів героя, які читають його твір, і автокоментарів мемуариста.