"Моя автобіографія" – жанр офіційно-ділового стилю. За допомогою яких "порушень" стилістичних норм автор досягає комічних ефектів?

Відповідь на контрольне запитання

У творі Остап Вишня поєднує діловий та художній стилі мовлення (змішування стилів). Широкою є палітра створення комічного у творі. Найбільш уживаним є контраст (протиставлення), використання розмовної лексики. Гумореска "Моя автобіографія" сповнена самоіронії: …"неясна якась ще тодi була в мене класова свiдомiсть. З одного боку – цiлував баринi ручку, а з другого – клумби квiтковi їй толочив. Чистий тобi лейборист. Мiж соцiалiзмом i королем вертiвся, як мокра миша". Ефекту комічного письменник досягає, використовуючи відповідну лексику, стилістичне й синтаксичне оформлення думки. Вплив на читача справляє прийом несподіванки, коли замість логічного продовження певної думки виникає абсолютно протилежне: "Книга, що найсильнiше на мене враження справила в моїм життi, – це "Катехiзис" Фiларета. До чого ж противна книжка!". Часто в тексті автор використовує водночас кілька прийомів, наприклад, невідповідність стилю оповіді її змісту, іронізування над певними мовними та змістовими стереотипами, які сформувалися в побуті, наукових колах тощо. Наприклад: "Письменник не так живе й не так росте, як проста собi людина. …Бо письменники так, спроста, не бувають".