Назвіть ознаки новели як літературного жанру, проілюструвавши їх прикладами з твору О. Гончара "Модри Камень".

Відповідь на контрольне запитання

Новела – невеликий прозовий епічний твір ("Модри Камень" має кілька сторінок, його поділено на п'ять частин) про незвичайну життєву подію (у творі ця подія розгортається стрімко) з несподіваним фіналом (загибель Терези, яка приголомшує читача), сконцентрованою та яскраво відображеною дією. Новелі властиві: лаконізм, яскравість і влучність художніх засобів, одна сюжетна лінія (оповідач – Тереза), наявність переломного моменту в сюжеті (смерть героїні), зведення до мінімуму кількості персонажів (оповідач, Тереза, її мати та Ілля). Автор концентрує увагу на змалюванні внутрішнього світу героїв, їхніх переживань і настроїв (образ дівчини живе й далі в мареннях закоханого).