Якими є композиційні особливості новели "Три зозулі з поклоном"?

Відповідь на контрольне запитання

Композиція твору має такі особливості: наявність обрамлення – розповідь ліричного героя на початку й наприкінці новели, що поглиблює емоційність у зображенні трагедії окремої людини (Марфи, Софії, Михайла, сина-оповідача) й ширше – усього народу, що пережив сталінські репресії; переплетіння голосів Софії, Михайла та їхнього сина; повторюваний образ "татової сосни". У кожному фрагменті новели є інший головний герой, але центральним залишається образ Марфи. Автор порушує хронологію подій, створюючи інтригу, що тримає увагу до останнього рядка й підсилює емоційний вплив на читача.