Доведіть, що п'єса "Мартин Боруля" І. Карпенка-Карого – реалістичний твір.

Відповідь на контрольне запитання

П'єса має такі ознаки реалістичних творів: зв'язок із дійсністю (життєва основа – твір нагадує деякі факти з життя родини І. Карпенка-Карого), типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, дослідження життя суспільства.