Чи доречне порівняння крон тополь із парусами корабля?

Відповідь на контрольне запитання

Поет володіє умінням бачити красу довкілля й розповідати про неї. У вірші "Море грає" він добирає чудові образи і порівнює "тополі височенні" із зеленими парусами. На мою думку, це дуже оригінально, бо автор наче поєднав у єдине ціле опис моря і поля, а крони тополь і паруси мають ще і схожу форму. Загалом, море і степ нерозривно поєднані у цій поезії, це виражається в рядках "Хвилі сині і зелені" та "Море грає, поле грає".