Перечитай першу строфу. Слова якої частини мови тут найчастіше використано? З якою метою?

Відповідь на контрольне запитання

А. Качан майстерно передає дивовижну красу природи. У першій строфі вірша вжито багато дієслів: грає, доганяє, наступає, наздогнати. Це зроблено з метою передати мінливість моря, рух його хвиль, неспокій, динаміку. Майстерне живописання словом створює відчуття справжності, ніби море в момент читання – перед очима.