У якій поезії – "Садок вишневий коло хати…" чи "За сонцем хмаронька пливе..." – переважають зорові образи, а в якій – слухові?

Відповідь на контрольне запитання

Якщо порівнювати ці два вірші, то у першому ("Садок вишневий коло хати…") переважають слухові образи: "Хрущі над вишнями гудуть", "Співають ідучи дівчата", "А мати хоче научати, Так соловейко не дaє", "Затихло все, тілько дівчата Та соловейко не затих". У вірші "За сонцем хмаронька пливе…" переважають зорові образи: "хмаронька пливе", "червоні поли розстилає", "синє море", "покриває рожевою пеленою", "хмароньку рожевую", "туман сивий".