Для чого поет використав дієслова? Чи можна стверджувати, що їх значна кількість як для невеликого за обсягом твору?

Відповідь на контрольне запитання

У вірші справді вжито багато дієслів: гудуть, йдуть, співають, ждуть, вечеря (у значенні вечеряє), встає, подає, хоче научати, не дає, поклала, заснула, затихло, не затих. Поет використав дієслова, щоб передати динаміку, рух, описати дії дівчат, матері, дочки, соловейка.