Які художні засоби використано в поезії "Задивляюсь у твої зіниці…"? Наведіть їх приклади.

Відповідь на контрольне запитання

Проаналізуйте значення художніх засобів у розкритті головної думки вірша.

Цілісність образу України подається через епітети й порівняння: ("зіниці голубі й тривожні", "ти для мене диво!", "мамо горда і вродлива", "моя молитва", "розпука вікова"). Експресивно створює поет різноманітну, строкату картину реальності, у якій панує неспокій, гримкотить бій: "червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань", "не всі чорти живуть на небі, / Ходить їх до біса на землі", "битви споконвічний грюк", "люта битва", "палають хмари бурякові", "сичать образи". Риторичні оклики, звертання передають схвильованість ліричного героя: "Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук?"; "Одійдіте, недруги лукаві!", "Друзі, зачекайте на путі!". Найбільш вдалий художній засіб – гіпербола-символ: "Гримотить над світом люта битва/За твоє життя, твої права". Використання лексики церковнослов'янського походження надає віршеві урочистості й піднесеності, а епітетів і метафор водночас – ліричності й інтимності.