Який настрій прагне передати М. Вороний віршем "Блакитна панна"?

Відповідь на контрольне запитання

Які поетичні засоби та прийоми для цього використано?

Автор прагне передати піднесення, радість, прекрасне хвилювання від приходу весни. У легкій, витонченій формі автор складає гімн природі, молодості, натхненню. Для цього автор використовує багато небуденної лексики, символів, без розшифрування яких поезія не тільки блідне, а й стає незбагненною для читача. Присутні багато художніх засобів: епітети, метафори, інверсія, персонафікація. Музичність поезії "Блакитна Панна" досягається багатством внутрішніх рим, алітерацій, асонансів: [і], [а], [о], [н], [с]. Зорові образи поєднуються зі слуховими, створюючи ефект танцю: "В сяйві мрій / В'ються хмелем арабески, / Миготять камеї, фрески, / Гомонять-бринять пісні / Голосні / І сплітаються в гротески". Лірик поєднує різні види мистецтва, а вживши метафору "миготять", створює ефект калейдоскопічності: арабески (види орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів, що поширилися в Європі під впливом арабського мистецтва); камеї (прикраси з каменю, що мають рельєфне різьблення); фрески (картини, які створені водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці).