Випишіть із поезії "Блакитна Панна епітети, порівняння й персоніфікації та інші художні засоби.

Відповідь на контрольне запитання

Вірш має яскраві тропи. Поряд із традиційними у фольклорі та в літературі сталими епітетами – весна "запашна", "чарівна", "у прозорих шатах", "у серпанках" поет створює авторські порівняння – "а вона, як мрія сна чарівна", "променистою росою"; гіперболи – "сміючись на пелюстках, на квітках"; метафори – "в душі моїй, в сяйві мрій в'ються хмелем арабески"; персоніфікований сам образ весни; автор використовує мистецькі терміни – "арабески", "фрески", "гротески" та урочисту біблійну лексику – "Осанна!". Вдало вжито синтаксичні художні засоби: інверсія – "лине вся", "крізь блакить майорить", "сяє вродою святою"; окличні речення – "ось вона – Блакитна Панна! Її виспівує: "Осанна!". Алітерації й асонанси ускладнюють і суттєво збагачують асоціаціями центральний символічний образ поезії. Такі художні засоби надають поезії "Блакитна Панна" неповторного інтелектуально-мистецького забарвлення.