Чому "Зоре моя вечірняя" є ліричним твором?

Відповідь на контрольне запитання

Цей вірш є ліричним, бо йому притаманні емоційність, схвильованість, особлива задушевність, невеликий обсяг і значна кількість художніх засобів. Твір не зображує якісь події, а відтворює думки, почуття, переживання автора.