Якими словами ви б схарактеризували почуття, які охоплюють ліричного героя?

Відповідь на контрольне запитання

Ліричного героя охоплюють сум, туга за батьківщино, печаль через свою долю і те, що діється на Україні. Водночас він з теплотою згадує природу України, її мальовничість, багату міфологію.