Що таке літературний етюд, які його ознаки?

Відповідь на контрольне запитання

Літературний етюд – це невеликий за обсягом твір, присвячений окремому питанню чи проблемі. Ознаки жанру: стислий, концентрований сюжет, одна сюжетна лінія, невеликий обсяг твору, незначна кількість персонажів, напружені колізії, що призводять до трагічної розв'язки, в основі лежить одна проблема, гострі конфлікти, що також виражаються на рівні внутрішнього світу героя, головний герой вирізняється особливими рисами характеру, часто суперечливими. І сама тема (смерть доньки – ніжного цвіту яблуні) і самий жанр (маленький етюд) по певної міри примушують письменника вкладатися у вузькій рамки. Головне завдання – спостерігати. Стиль етюду має ознаки відриву від етнографічної і побутово-реалістичної традиції з її певною тематикою, композицією, жанровими ознаками, народницькою ідеологією, на ньому позначено власні стилістичні шукання, близькі до стильових засобів письменників Заходу, натуралістів та імпресіоністів. У момент найвищого напруження в імпресіоністичне мереживо вплітається символічний образ цвіту яблуні, непотрібна земна чашечка, що лишилась у руках.