Випишіть усі прислів'я, приказки та фразеологізми, вжиті в першому монолозі Стехи; визначте, як вони характеризують героїню.

Відповідь на контрольне запитання

Негріте залізо не зігнеш; добрі люди; старий дурень; певна річ; як попадеться нашому теляті вовка піймати; і сяка, й така; наша сестра — коза: поженеш, куди схочеш; і се, і те, і третє, і десяте; нехай йому добре сниться; збити з пантелику; піймав не піймав, а погнатись можна та ін. Ці слова характеризують Стеху як хитру, здатну на обман і підлість заради своєї вигоди жінку; разом із тим вона розумна, дотепна.