Як Хома дізнався про місце переховування своєї дочки?

Відповідь на контрольне запитання

Про це Хомі сказала Стеха.