Пригадай за допомогою словничка літературознавчих термінів, що таке портрет у літературному творі? Чий портрет змальовано у творі "Богатирська застава"?

Відповідь на контрольне запитання

Портрет – зображення зовнішності людини в літературному творі. В оповіданні "Богатирська застава" змальовано портрет головного героя Будимира.