Визнач жанр твору "Богатирська застава". Арґументуй свою відповідь.

Відповідь на контрольне запитання

Жанр твору – історичне оповідання. Цей твір – невеликий, прозовий, сюжет заснований на певній історичній події і є однолінійним, чітко побудованим, характер головного героя є уже сформованим.