Автор назвав твір казкою. А як ти визначиш жанр твору? Свою відповідь обґрунтуй.

Відповідь на контрольне запитання

Твір Б. Лепкого за жанровими ознаками нагадує і казку, і притчу. Притча – невелике алегоричне оповідання повчального характеру (це давній жанр, писався здебільшого на релігійну або побутову тему).