Які персонажі у творі є головними, а які – другорядними? Обґрунтуйте свою думку.

Відповідь на контрольне запитання

Головні персонажі – Павлусь, Лелія, її сестра і Мар'яниному садку; другорядні – Мар'яна, Катруся і її подруга, лелії у панському садку, Івась, панночка.