Назвіть казкові ознаки твору. З якою групою народних казок має спільні ознаки літературна казка Лесі Українки "Лелія"? Чому ви так вважаєте?

Відповідь на контрольне запитання

Казкові ознаки твору: протиставлення добра і зла; зображення фантастичних подій та образів (Лелія-ельф; Павлусь перетворюється на мак; Лелія і хлопчик літають-подорожують); висміювання людських вад і схвалення чеснот. Казка "Лелія" має спільні ознаки з такою групою народних казок як чарівні. У таких казках є перевага чарівного (фантастичного) над реальним. Герой зустрічається із фантастичними істотами; час і простір незвичайні; Лелія наділена здатністю творити чудеса; у читача створюється враження надзвичайності змальованого світу; традиційну основу чарівних казок становить подорож.