Поясніть смисл вислову "бути придворним співцем" у прямому й переносному значенні. З якої причини становище придворного поета принизливе й ганебне?

Відповідь на контрольне запитання

У прямому значенні вислів означає перебувати на службі при дворі, а в переносному вислів означає, що співець мусить прославляти своїх панів, схвалювати навіть їхні погані вчинки, величати їх, оспівувати. Таке становище принизливе і ганебне, бо співець говорить неправду, закриває очі на несправедливість, а сам лиш чекає на подачки.