Що таке відповідальність? Хто з героїв повісті від початку й до кінця відповідальний, а хто таким стає з часом?

Відповідь на контрольне запитання

Відповідальність – це покладений на когось або взятий на себе обов'язок відповідати за певну ділянку роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова. Від початку і до кінця повісті відповідальними були Недоладько, Недопопелюшка, Недотиждень, а стала з часом відповідальною Аля.