Які ознаки казки має цей твір? Чи подібний він до народної казки?

Відповідь на контрольне запитання

Твір Г. Малик має багато ознак казки: вигадані істоти (Недочеревик, Недоладько, Недоштанько, Недопопелюшка); вигаданий простір (країна Недоладія); чарівні предмети (черевик, за допомогою якого переміщається Недочеревик; книга з заклинаннями "Справаномер"; будинок, у якому Алі сама створює двері); випробування головної героїні; вигадані події, які сприймаються як реальні. Слід зазначити, що твір є літературною казкою, тому тут є і відмінності від народної казки. Казка Г. Малик більша за розміром, тобто це розгорнута казкова повість. Казка "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії" має придуманий автором вільний сюжет. У народній казці сюжетна лінія строго підпорядкована певній схемі, якої повинен дотримуватися оповідач, щоб зберегти канву розповіді. Система образів у казці Г. Малик довільна, в народній – обумовлена традиціями і уявленнями про добрі і злі сили.