Назви слова, якими можна передати почуття Лиса Микити, коли: а) він потрапив до міста; б) на його слід натрапили собаки; в) він ускочив у діжку з фарбою. Підтвердь відповідь словами з тексту.

Відповідь на контрольне запитання

А) переляк, невизначеність, напруга: "Але що дiяти! Наважився, то треба кiнчити те, що зачав. Посидiвши пару годин у бур'янi коло плоту, що притикав до вулицi, вiн освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди i як найлiпше бiгти, щоб осягнути свою цiль. Лис Микита набрав вiдваги, розбiгся i одним духом скочив через плiт на вулицю.";

б) страхіття, безвихідь: "Але не встиг вiн добiгти до торговицi, коли йому настрiчу бiжить Пес, з iншого боку надбiгає другий, там видить третього. Псiв уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто вiн, загарчали та й як не кинуться до нього! Господи, яке страхiття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропi: що тут робити? куди дiтися?";

в) щастя, полегшення, відчуття безпеки: "Бачить Лис, що на подвiр'ї в кутi стоїть якась дiжка. От вiн, недовго думаючи, скiк у дiжку та й сховався. Щастя мав, бо ледве вiн щез у дiжi, коли надбiгли пси цiлою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. — Тут вiн був! Тут вiн був! Шукайте його!— кричали переднi. Цiла юрба кинулася по тiсненькiм подвiр'ї, по всiх закутках, порпають, нюхають, дряпають — Лиса анi слiду нема.".