Де відбуваються події, описані в оповіданні? Події яких років описує автор?

Відповідь на контрольне запитання

Події відбуваються в дитячому будинку. В оповіданні змальовуються події перших революційних років. Майже три роки сам письменник пробув на передових позиціях як командир роти, зазнавши вщерть весь тягар Першої світової війни 1914 року. Перед його очима пройшли страхіття війни, перед ним розгортається велика трагедія українського народу, що розпайований між царською Росією та цісарською Австро-Угорщиною, мусив давати своїх синів для обох ворожих армій, щоб вони убивали один одного. Спалені й зруйновані українські села, де пройшла залізна п'ята війни, голодні діти – сироти нещасної розтерзаної Галичини бачить письменник.