Згадайте, що таке художня деталь і яку роль вона виконує в літературному творі. Розкрийте значення художніх деталей з новели Л. Пономаренко "Гер переможений" і запишіть їх у зошиті.

Відповідь на контрольне запитання

Насіння нагідок — надія на краще майбутнє, бажання створити красу.

Хрест — символ смерті, крах надій і сподівань, смуток за змарнованим життям

Фотокартка — згадка з минулого життя, найцінніше, що було у Фрідріха.

Прикраси з цегли — намагання зробити приємне і красиве.

Квітка під вікном — всеперемагаюча сила добра.

Барак — важке життя, смерть Фрідріха.

Новий дім — дух до будівництва, а не руйнування.

Художня деталь – це така характерна риса чи подробиця, яка має відносно самостійне значення та використовується для того, щоб емоційніше й глибше змалювати картини чи образ, підкреслити важливість чогось, індивідуальну особливість. Художній деталі властива особлива змістова наповненість, символічність, через неї значною мірою виявляється спосіб художнього мислення письменника, його здатність вихопити з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що в спресованому вигляді лаконічно та з великою емоційною виразністю дає змогу висловити авторську ідею твору. В одних випадках художня деталь може набирати характеру символу, в інших – бути деталлю-штрихом. У тексті цей спосіб мислення матеріалізується в речових, портретних, пейзажних та інтер'єрних деталях. У творі художня деталь буває як наскрізною (повторюваною), так і одномоментною, але кожного разу має прихований сенс, підтекст, може викликати широкий спектр асоціацій, здатна замінити розлогий опис, авторську характеристику, міркування, цілий епізод тощо.