На чиєму боці оповідач в епізоді пригоди Хухи та діда? Чому ти робиш такий висновок?

Відповідь на контрольне запитання

Оповідач на боці Хухи, бо він зображує її невинною, доброю, щирою. Вона готова прийти усім на допомогу, а дід постає жорстоким, злим, він поранив Хуху, хоч вона нічого поганого йому не зробила. Щодо Хухи оповідач вживає такі слова: мила, добра, плоха, нешкідлива, бідна Моховинка, а діда називає злим.