Із якої події починається казка?

Відповідь на контрольне запитання

Казка починається з тієї події, коли дід рубає сосну, під якою жила Хуха-Моховинка.