Що ви знаєте про домовиків і як оцінюєте вчинки Домовика.

Відповідь на контрольне запитання

За народними уявленнями, домовик – це фантастична істота, яка захищає добробут людей, допомагає в побуті. У казці В. Короліва-Старого Домовик – це персонаж, який також оберігає будинок, подвір'я (в даному випадку дяка Оверка). Упевнившись у тому, що в господарстві все має бути добре, Домовик поспішив на допомогу хазяїна в дорозі. Він прийшов вчасно і врятував дяка Оверка. Домовик мав почуття гумору і був згідний з дячихою щодо того, що дякові треба менше пити горілку.